XXVIII TORNEIG INTERNACIONAL DE LA POBLA DE LILLET

BASES

BASES

1.- LOCAL DE JOC:

El torneig es jugarà al Saló La Flor (Carretera de Ripoll nº 11)

Hi ha una zona habilitada per a persones amb mobilitat reduïda.

2.- DATES i HORARIS:

El Torneig es disputarà per Sistema Suís a nou rondes entre els dies 1 i 9 d'Agost de 2018 segons el calendari següent:

1a ronda: dia 1 16'30 h. (Dimecres)

2a ronda: dia 2 16'30 h. (Dijous)

3a ronda: dia 3 16'30 h. (Divendres)

4a ronda: dia 4 16'30 h. (Dissabte)

5a ronda: dia 5 16'30 h. (Diumenge)

6a ronda: dia 6 16'30 h. (Dilluns)

7a ronda: dia 7 16'30 h. (Dimarts)

8a ronda: dia 8 16'30 h. (Dimecres)

9a ronda: dia 9 10'00 h. (Dijous)

3.- SISTEMA i RITME DE JOC:

El ritme de joc serà de 90 min. a finish més 30 seg. d'increment per jugada realitzada des de la primera. Els rellotges es posaran en funcionament a la hora indicada; aquells jugadors que no es presentin abans d'una hora se'ls hi donarà la partida per perduda.

El torneig serà vàlid per a ELO FIDE, FEDA i CATALÀ.

Es formaran dos grups:

  • GRUP A: Obert als jugadors amb llicència FCE o FIDE en vigor. Vàlid per a la classificació General del Circuit Català i pels trams de ELO A, B i C del Circuit Català.
  • GRUP B: Obert als jugadors amb llicència FCE o FIDE en vigor que tinguin un ELO FIDE inferior a 1950 i ELO català inferior a 2050. Vàlid per als trams de ELO D, E i F del Circuit Català.

La incompareixença injustificada d'un jugador causarà la seva eliminació del Torneig, i això inclou especialment al jugador que no es presenti a la primera ronda sense cap explicació.

Els descansos sol·licitats per un participant puntuarà 0 punts.

4.- APARELLAMENTS:

Els aparellaments es realitzaran amb el programa Swiss Manager i es podran consultar per Internet a Chess-results. A la web del club (https://escacs-lillet.webnode.es/) hi ha un enllaç. També quedaran exposats cada ronda a la sala de joc. Els enfrontaments de la primera ronda es faran públics a partir de las 12,30 h. del dia 1 d'agost.

5.- COMITÈ DE COMPETICIÓ:

Tota reclamació a una decisió arbitral durant el Torneig haurà de dirigir-se al Comitè de Competició per escrit i abans de mitja hora després de la finalització de la ronda en què es produís el fet objecte de la reclamació. L'organització facilitarà un imprès oficial de reclamació. El Comitè restarà format per el Director del torneig - sense dret a vot -, l'àrbitre i cinc jugadors (dos d'ells suplents) escollits entre els mateixos en cadascun dels grups A i B. Les decisions seran inapel·lables a tots els efectes, sense perjudici dels recursos federatius u ordinaris que càpiguen en altres Organismes.

6.- TELÈFONS MÒBILS:

Dins del recinte de joc no està permès l'ús de telèfons mòbils o de qualsevol altre mitjà electrònic de comunicació, no permès per l'àrbitre. Així mateix, els telèfons mòbils hauran de ser desconnectats. A aquell jugador al qual li soni el mòbil durant la partida, l'Àrbitre el penalitzarà amb la pèrdua d'aquesta i determinarà la puntuació de l'adversari. S'entendrà per sonar qualsevol so, sigui de trucada, missatge, alarma e incloent la vibració del dispositiu.

7.- DESEMPATS:

Els empats a punts a la classificació final es resoldran aplicant els següents sistemes de desempat:

1. Fix: Resultat particular

El segon, tercer i quart sistema es sortejarà al acabar la darrera ronda

2. Performance recursiva
3. Performance
4. Mitja de ELO dels oponents (menys els dos pitjors)

8.- PREMIS

Es repartiran un total de 6500 € distribuïts de la següent manera:

Els premis en metàl·lic no seran divisibles ni acumulables. Els trofeus sí són acumulables. El valor dels premis es pagaran descomptant la retenció legal vigent. La classificació per trams es per ELO FIDE.

La clausura serà el dia 9 d'Agost a les 17:00 hores i serà obligatòria l'assistència de tots els jugadors que hagin de recollir premi. (es deurà aportar DNI, NIE o passaport).

9.- El Torneig es regirà per les presents Bases, les Lleis dels Escacs i per l'actual reglamentació de la FIDE, normes a la que queden subjectes tots els participants durant el desenvolupament de la Competició.

Es prendrà com a base d'inscripció oficial la llista provisional que hi haurà a l'efecte fins al mateix dia de competició. El tancament d'inscripció serà el dia 31 de Juliol.

10.- DRET D'INSCRIPCIÓ:

Els preus de les inscripcions seran els següents:

La quota d'inscripció haurà de ser abonada abans de la primera ronda o màxim durant el transcurs d'aquesta, podent ser eliminats del torneig els participants que no complissin amb aquest requisit.

La inscripció serà gratuïta per a GM's, MI's, i jugadors amb ELO superior a 2300 FIDE. No es donarà cap tipus de condicions o dietes per part de l'Organització.

El primer noi i la primera noia (de SUB-8 a SUB18) classificats a la final de Catalunya d'edats, tenen, igualment, la inscripció gratuïta.

Els jugadors amb discapacitat reconeguda per la FCE, disposaran del preu més reduït de 20 €.

11.- INSCRIPCIONS:

Les inscripcions es poden fer, preferentment, a través del formulari que trobareu a la web del club.

També es poden fer:

a) Correu electrònic

josepsalvador@gmail.com

amelchormunoz@gmail.com

jbespelt@yahoo.es

b) Telèfon

Josep Salvador Casals: 630625152

Joan Barnola: 608095814

Nº màxim de inscripcions: 115

12.- La participació en el Torneig implica la total acceptació d'aquestes Bases.

  • Comitè Organitzador: JD del Club d'escacs Lillet
  • Director del Torneig: Alejandro Melchor ó Joan Barnola
  • Àrbitre Principal:  FA Jeroni Bergas Ferriol (ESP) 

Web oficial del club: https://escacs-lillet.webnode.es/

Circuit català: https://escacs.cat/index.php/normativa-general

La Pobla de Lillet, a 1 de Març de 2018

COMPETICIÓ PER EQUIPS (Bases)

  • Opten a aquest premi els clubs que tinguin 3 o més jugadors participant a l'Obert independentment del grup en el que juguin.
  • La puntuació es farà sumant la classificació dels 3 millors jugadors de cada club sigui en el grup que sigui.

Així, si un club situa: 1er G-A, 10è G-B i 12è G-A

seran (1+10+12=23 punts).

Un altre club que situa 4rt G-B, 6è G-B i 10è G-A

seran (4+6+10=20 punts).

Guanya el club que menys punts faci, en aquest cas, el de 20 punts.

DESEMPATS:

Si dos clubs empaten a punts sumant les classificacions dels seus tres millors jugadors, el sistema de desempat serà:

· Es sumaran els punts dels tres jugadors i el que més punts tingui guanyarà.

· Si es manté l'empat, el club que tingui el jugador que ha fet més punts.

· Després el segon que hagi fet més punts.

· Finalment el tercer.

· Si persisteix l'empat, es sumaran els punts de la ronda anterior i així anant enrere.

En cas d'empat de tres o més clubs, quan un desempata s'elimina i es segueix el desempat dels altres fins que en quedi un de sol.

La Pobla de Lillet, 1 de març de 2018.