Els protagonistes de la partida

ELS ALTRES MONARQUES
ELS ALTRES MONARQUES
ELS CAVALLS
ELS CAVALLS
L'ALFIL
L'ALFIL
LES TORRES
LES TORRES
EL MESTRE DE CERIMÒNIA
EL MESTRE DE CERIMÒNIA
ELS MONARQUES
ELS MONARQUES
ELS CAVALLS
ELS CAVALLS
L'ALFIL
L'ALFIL
ELS PEONS
ELS PEONS
L'ESTENDARD
L'ESTENDARD
ELS NARRADORS
ELS NARRADORS